REPORTATGE FP DUAL JULIOL

Reportatge dels resultats de la primera promoció graduada en sistema dual a l'Institut Eugeni d'Ors i previsions de la nova promoció.