Estalmat-Catalunya (Estímul del Talent Matemàtic)

Introducció al Projecte Estalmat de la pàgina web de Estalmat-Catalunya, un projecte de la Fundació Catalunya-La Pedrera i  la Fundació Privada Cellex per a la Detecció i l'Estímul del Talent Matemàtic)