La implantació de la LOGSE (1994-2001) 

La reforma educativa impulsada per la LOGSE suposa grans canvis. L'ESO, la secundària obligatòria dels dotze als setze anys, porta a l'institut sectors socials que fins aleshores hi estaven poc representats. Aquesta diversitat s'ha accentuat els últims anys amb l'arribada de molts alumnes d'origen estranger. L'ESO comporta també un nou règim de portes tancades i la creació del menjador escolar. 

L'altra gran novetat és la recuperació, el 1996, de la formació professional amb els nous Cicles Formatius de Grau Mitjà i de Grau Superior. Entre aquests cicles hi haurà, a partir del 2000, els d'informàtica.

A mitjans dels 90, l'APA es transforma en AMPA, s'organitza en vocalies i, entre altres iniciatives, impulsa la biblioteca de l'institut.

1994a

Curs 1997-1998

1994b

1r d'ESO al Canal Olímpic de Castelldefels (2000)

1933-1935 1936-1939 1939-1950 1950-1967 1967-1975 1975-1994 1994-2001 2001-avui

Darrera modificació: Saturday, 26 December 2020, 10:47