Esquema per temes

  • AMPA

    L'Associació de Mares i Pares de l'Institut Eugeni d'Ors dóna suport a l'activitat educativa del centre mitjançant diverses iniciatives. També treballa coordinadament amb les AMPA d'altres centres per programar conferències sobre temes d'interès al voltant de l'educació i activitats extraescolars.

  • EcoBooks: reutilització de llibres de text