Espai de treballs de les diferentes coordinacions i departaments del centre.

Espai de recull de materials relacionats amb el Pla per a la millora de l'expressió escrita a l'ESO, engegat el juny de 2015.

Aquest curs de moodle pretén incloure la informació necessària per a que el professorat del centre pugui portar a terme les diferents accions relacionades amb el treball per projectes que es realitzarà al final de cada trimestre: justificació, calendari, documentació necessària per a cadascuna de les diferents sessions, fòrum on la Comissió d'Innovació pugui resoldre els diferents dubtes, etc.