Informació per als alumnes d'ESO amb matèries pendents de cursos anteriors.

Aquest curs de moodle pretén incloure la informació necessària per a que l'alumnat d'ESO, on pugui descarregar els documents d'avaluació, fòrum per preguntar dubtes, etc.